Fietsroutes, motorroutes en wandelroutes per natuurgebied

Zin om te fietsen, motorrijden of wil je wandelen in of vlakbij een bepaald natuurgebied? En zoek je daarvoor een leuke fietsroute, motorroute, mountainbikeroute, racefietsroute, trekkingtocht of zoek je meer specifiek naar een wandelroute ? Kies hieronder het natuurgebied waarbij je routes zoekt en wij zullen dan een overzicht tonen van alle verschillende routes die er zijn.

166 natuurgebieden in Nederland

Abtskolk & De Putten

Abtskolk & De Putten is gelegen in de provincie Noord-Holland en is een Natura 2000-gebied.


Alde Feanen

De Alde Feanen ligt in het hart van de provincie Friesland en groot laagveenmoeras.


Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

De Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdalen van Nederland en door inspanningen vanaf de Tweede Wereldoorlog van het provinciaal bestuur van Drenthe en Staatsbosbeheer is dit gebied voor een belangrijk deel in zijn historische vorm behouden gebleven.


Duinen van Texel

Kleurige heidevelden, natte duinvalleien, loof- en dennenbos, droge duinen, bijzondere kwelders en uitgestrekte stranden.


Utrechtse Heuvelrug

In het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug valt altijd wel iets te zien. Wat denk je bijvoorbeeld van een ijsvogel of een zandverstuiving.


Weerribben-Wieden

Fietsen langs hooilanden vol bloemen en wandelen door dichtbegroeide moerasbossen in De Wieden.


Binnenveld

Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat in het zuidelijk deel van de Gelderse vallei en is een uniek gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal.


Zoommeer

Het Zoommeer is een zoetwatermeer in het oosten van Zeeland en ligt en zuiden van Tholen en ten westen van Bergen op Zoom, op de plaats van het verdronken land van Reimerswaal.


Voornes Duin

Voornes Duin ligt op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten en is maar een half uur rijden vanaf Rotterdam. Het is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa.


Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Water, lange sloten, weilanden, molens en knotwilgen bepalen het beeld in het Groene Hart. In de plas Broekvelden Vettenbroek vinden vele watervogels een plek om te fourageren, rusten.


Westerschelde & Saeftinghe

De gebieden Westerschelde & Saeftinghe vormen samen met zes andere waterrijke gebieden de Deltawateren. Vanwege hun unieke natuurwaarden zijn die gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.


Groote Gat

Het Groote Gat  bestaat uit een waterpartij, met brak water, met brede  rietzomen. Het  aanliggende  grasland  is  reliëfrijk.  Struwelen, hagen en knotbomen geven het gebied een gevarieerd karakter.


Ulvenhoutse Bos

Het Ulvenhoutse Bos is een bosgebied ten oosten van Ulvenhout. Het gebied meet 729 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. In het oudste deel groeien vooral eikenbomen en in het voorjaar veel bosanemonen, dalkruid en lelietjes-der-dalen.


Deelen

De Deelen heeft de status van ‘wetland’, en is daardoor een natuurgebied van internationale allure. en het is een beschermd natuurgebied. In de herfst en winter komen er duizenden eenden en ganzen, waaronder smienten, kolganzen, slobeenden en brandganzen naar De Deelen.


Groote Peel

Vroeger was De Groote Peel een oneindig Veenmoeras. Tegenwoordig is Nationaal Park De Groote Peel een natuurgebied van internationale klasse, vooral bekend vanwege zijn vogelrijkdom.


Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Het Drents-Friese Wold vormt een afwisselend landschap met heidevelden, naaldbossen, stuifzanden, jeneverbesstruwelen, heischrale graslanden, zwak gebufferde vennen en loofbossen.


Duinen Terschelling

Duinen Terschelling is een Natura 2000-gebied op het Waddeneiland Terschelling. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de lidstaten van de Europese Unie.


Duinen Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is één van de kleinste en meest ongerepte eilanden in de Waddenzee. Het gebied Duinen Schiermonnikoog wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied dat zich over een groot deel van de westelijke helft van het eiland uitstrekt.


Markermeer & IJmeer

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan.


Veluwerandmeren

De Veluwerandmeren zijn een viertal Nederlandse randmeren die behoren bij het zuidelijke deel van het IJsselmeer. Van zuidwest naar noordoost gezien gaat het om het Nuldernauw, het Wolderwijd, het Veluwemeer en het Drontermeer.


Toon Meer

Upload jouw route

Heb jij een mooie route gereden of gelopen? Stuur deze dan in.