7,0
Een prachtige route rondom het IJsselmeer van zo 'n dikke 230 kilometer met als startpunt de McDonald's in Lelystad.Het eerste deel van deze motorroute voert je over dijken en langs oude steden en gemalen. Het tweede deel brengt je naar Friesland en Overijssel en staat in het teken van dorpjes, kronkelwegen en prachtige landschappen en eindigt in Kampen.

Deze motorroute begint nabij het adres Larserplein , in Lelystad. Lelystad behoort tot de gemeente Lelystad en ligt in de provincie Flevoland. De totale lengte van deze route is 228,54km. en het betreft geen rondtrip. Deze route krijgt een gemiddelde waardering van 7.0.
Tijdens deze motorroute zul je te maken krijgen met de volgende wegtypes.
Wegtypes route
11% 100km/u wegen
10% 130km/u wegen
6% 30km/u wegen
7% 50km/u wegen
55% 60km/u wegen
3% 70km/u wegen
8% 80km/u wegen
Tijdens deze motorroute zul je door de volgende landschapstypes komen.
Gebieden route
11% Bewoond
12% Onbekend
75% Weiland/landbouw
2% Overig gebied
Tijdens deze motorroute zul je door of nabij de volgende 12 natuurgebieden komen.

Weerribben-Wieden

Fietsen langs hooilanden vol bloemen en wandelen door dichtbegroeide moerasbossen in De Wieden.


Markermeer & IJmeer

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan.


Veluwerandmeren

De Veluwerandmeren zijn een viertal Nederlandse randmeren die behoren bij het zuidelijke deel van het IJsselmeer. Van zuidwest naar noordoost gezien gaat het om het Nuldernauw, het Wolderwijd, het Veluwemeer en het Drontermeer.


Rijntakken

De Rijntakken is een uitgestrekt natura 2000-gebied in de Nederlandse provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.


Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een natuurgebied vol bijzondere vogels, waaronder de zeldzame grote karekiet. Zij voelen zich helemaal thuis in het ondiepe water en de dichte rietkragen.


De Wieden

De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door de turfwinning; vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd. De eerste aankopen van Natuurmonumenten in De Wieden waren twee eendenkooien.


Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Het natuurgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt in de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle. Daar waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water, is een unieke plek te vinden in Nederland.


IJsselmeer

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van Nederland. Rondom het IJsselmeer bevinden zich prachtige oud-Hollandse dorpjes en stadjes.


Waddenzee

De Waddenzee is de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken.


Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Het gebied 'Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem & Fluessen' bestaat uit een aantal grote meren en plassen en omringende oeverlanden en polders.


Noordzeekustzone

Het zandige kustgebied langs de Noordzee bestaat uit kustwateren, ondiepten, enkele zandbanken onder andere Noorderhaaks en de stranden van noordelijk Noord-Holland en de Waddeneilanden.


Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. Dit natuurgebied is een paradijs voor de natuurliefhebber.


Tijdens deze motorroute zul je de volgende 45 bezienswaardigheden tegenkomen.

Bataviahaven

{imageattribution}

Bocht fan Molkwar

De Bocht van Molkwerum (Fries: Bocht fan Molkwar) is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Friesland. Het natuurgebied de Bocht fan Molwar is het buitendijks gelegen gebied tussen Hindeloopen en Molkwerum.

Toon alle routes waarin Bocht fan Molkwar is opgenomen.
{imageattribution}

©

De Herder

De Herder is een achtkante, met riet gedekte stellingmolen en staat in Medemblik. Het is een bovenkruier en heeft twee koppel maalstenen. Tot 1947 stond op dezelfde plek een eerdere molen, deze is toe....

Toon alle routes waarin De Herder is opgenomen.

©

De Pijler

Evangelische kerk De Pijler is een evangelische kerkelijke gemeente in Lelystad. De organisatie baseert zijn kerkdiensten op het gemeenteconcept van de Amerikaanse Willow Creek Community Church, opgericht door Bill Hybels.

Toon alle routes waarin De Pijler is opgenomen.

©

De Stormvogel

De Stormvogel is een haven in Warns, een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp kent meerdere jachthavens.

Toon alle routes waarin De Stormvogel is opgenomen.

©

Drontermeer

Het Drontermeer in Nederland vormt het meest oostelijke van de Veluwerandmeren van het IJsselmeer. Het meer ligt tussen de provincies Flevoland (gemeente Dronten), Gelderland (gemeente Elburg en Olde....

Toon alle routes waarin Drontermeer is opgenomen.
Hans Elburg at Dutch Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drontermeer_bij_Elburg.jpg), „Drontermeer bij Elburg“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Gerardus Majellakerk

De Gerardus Majellakerk is een rooms-katholieke kerk aan de Nes 134 in Onderdijk. De kerk werd in 1929 gebouwd ter vervanging van een oudere kerk uit 1874. Architect H.P.J. de Vries ontwierp een drie....

Toon alle routes waarin Gerardus Majellakerk is opgenomen.
{imageattribution}

©

Haven de Kolk

Haven de Kolk is gelegen in Blokzijl, een plaats in de Kop van Overijssel en maakt sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2001 deel uit van de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel.

Toon alle routes waarin Haven de Kolk is opgenomen.

Hervormde Kerk

De hervormde kerk van Blokzijl (ook Grote Kerk) is een uit een uit 1609 daterende kerk aan de Brouwerstraat in de Overijsselse plaats Blokzijl. De hervormde kerk van Blokzijl werd als één van de eers....

Toon alle routes waarin Hervormde Kerk is opgenomen.
{imageattribution}

©

IJsselmeer

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. De Afsluitdijk werd voltooid op 28 mei 1932 en de officiële naamsverandering vond plaats op 20 september 1932. Het meer werd g....

Toon alle routes waarin IJsselmeer is opgenomen.
Gebruiker:Rudolphous (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enkhuizen_-_IJsselmeer_-_bevroren_-_v3.JPG), „Enkhuizen - IJsselmeer - bevroren - v3“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

©

Jachthaven Iselmar

Jachthaven Iselmar bevindt zich in Lemmer, een plaats in de gemeente De Friese Meren (voorheen Lemsterland) in de provincie Friesland.

Toon alle routes waarin Jachthaven Iselmar is opgenomen.

Kagerbos

Het Kagerbos bevindt zich in Wervershoof, een dorp in de gemeente Medemblik in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Kagerbos is opgenomen.
{imageattribution}

©

kazemat I

De Stelling bij Den Oever is een militair verdedigingswerk aan Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk, gebouwd tussen 1932 en 1936. Het werd aangelegd in samenhang met soortgelijke werken aan de Fri....

Toon alle routes waarin kazemat I is opgenomen.

©

kazemat II

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat II is opgenomen.

©

kazemat II

De Stelling bij Den Oever is een militair verdedigingswerk aan Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk, gebouwd tussen 1932 en 1936. Het werd aangelegd in samenhang met soortgelijke werken aan de Fri....

Toon alle routes waarin kazemat II is opgenomen.

kazemat III

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat III is opgenomen.
{imageattribution}

©

kazemat IV

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat IV is opgenomen.

©

kazemat IX

De Stelling bij Den Oever is een militair verdedigingswerk aan Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk, gebouwd tussen 1932 en 1936. Het werd aangelegd in samenhang met soortgelijke werken aan de Fri....

Toon alle routes waarin kazemat IX is opgenomen.

©

kazemat V

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat V is opgenomen.

©

kazemat X

De Stelling bij Den Oever is een militair verdedigingswerk aan Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk, gebouwd tussen 1932 en 1936. Het werd aangelegd in samenhang met soortgelijke werken aan de Fri....

Toon alle routes waarin kazemat X is opgenomen.

©

kazemat XIV

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat XIV is opgenomen.

kazemat XV

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat XV is opgenomen.
{imageattribution}

kazemat XVI

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940. Op 14 juni 1918 werd het plan ....

Toon alle routes waarin kazemat XVI is opgenomen.
{imageattribution}

©

Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Het Kazemattenmuseum is een oorlogsmuseum in Kornwerderzand in de Nederlandse provincie Friesland. Het museum bij de Afsluitdijk ligt ten westen van de schutsluis van de Lorentzsluizen. In 2010-2011 ....

Toon alle routes waarin Kazemattenmuseum Kornwerderzand is opgenomen.

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Lorentzsluis

De Lorentzsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De bouwwerken zijn belangrijk voor het peil op het IJsselmeer en de scheepvaart van en naar de Waddenzee.

Toon alle routes waarin Lorentzsluis is opgenomen.
{imageattribution}

Marina Den Oever

Marina Den Oever bevindt zich in Den Oever, een dorp gelegen in de gemeente Hollands Kroon, in de provincie Noord-Holland. Het is pal gelegen aan de Afsluitdijk. Het dorp is vooral bekend om de garnalenvisserij.

Toon alle routes waarin Marina Den Oever is opgenomen.
{imageattribution}

Markermeer

Het Markermeer is een meer in Nederland, gelegen tussen Noord-Holland en Flevoland. Aan de noordoostelijke zijde grenst het aan het IJsselmeer, waarvan het eigenlijk het zuidwestelijk compartiment vor....

Toon alle routes waarin Markermeer is opgenomen.
{imageattribution}

Snouck van Loosenpark

Het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen is een van de eerste sociale woningbouwprojecten van Nederland. Het op 5 juli 1897 geopende park en bestaat uit 50 'arbeiderswoningen' en 1 'opzichterswoning'.

Toon alle routes waarin Snouck van Loosenpark is opgenomen.
{imageattribution}

©

Stadspark

Het Kamper Stadspark (ook Kamper plantsoen genoemd) is een stadspark in de Nederlandse stad Kampen in Engelse landschapsstijl buiten de voormalige stadsgrens van Kampen ter hoogte van de Broederpoort ....

Toon alle routes waarin Stadspark is opgenomen.

Stoomgemaal Mastenbroek

Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855 gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Het hee....

Toon alle routes waarin Stoomgemaal Mastenbroek is opgenomen.
{imageattribution}

©

Tankhindernis

De Stelling bij Den Oever is een militair verdedigingswerk aan Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk, gebouwd tussen 1932 en 1936. Het werd aangelegd in samenhang met soortgelijke werken aan de Fri....

Toon alle routes waarin Tankhindernis is opgenomen.

©

Trintelhaven

De Trintelhaven is een vluchthaven aan de Houtribdijk aan de kant van het IJsselmeer. Het ligt ongeveer halverwege de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Er is een restaurant, en een zendmast van NOVEC B.V.

Toon alle routes waarin Trintelhaven is opgenomen.

©

Vossemeer

Het Vossemeer is een Nederlands meer van 400 hectare groot dat onderdeel uitmaakt van de Randmeren Noord van het IJsselmeer (de twee andere Randmeren Noord zijn het Zwarte Meer en het Ketelmeer). Het heeft een gemiddelde diepte van circa 2,4 meter.

Toon alle routes waarin Vossemeer is opgenomen.
Hans N. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vossemeer.jpg), „Vossemeer“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

©

Westerhaven

De Westerhaven ligt in Medemblik. Deze haven aan het Ijsselmeer heft een unieke ligging in het centrum van de oude stad.

Toon alle routes waarin Westerhaven is opgenomen.

©

Wilhelminaplantsoen

Het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Toon alle routes waarin Wilhelminaplantsoen is opgenomen.

Zwarte Meer

Het Zwarte Meer is een Nederlands meer op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel. Het Zwarte Meer ontstond in de jaren 1940 door de aanleg van de westelijk ervan gelegen Noordoostpolder....

Toon alle routes waarin Zwarte Meer is opgenomen.
{imageattribution}

Tijdens deze motorroute kun je genieten van een versnapering bij de volgende 106 horecagelegenheden.

De Wipkip (Keuken: Onbekend - 367 meter van de route)


de WokInn (Keuken: chinees - 263 meter van de route)


Eetcafé De Kwikkel (Keuken: Onbekend - 33 meter van de route)

Hoogesteeg 1 1671HR Medemblik

Pizzeria La Grotta (Keuken: italiaans - 26 meter van de route)

Nieuwstraat 75 1671BC Medemblik

Danny Leung (Keuken: Onbekend - 27 meter van de route)

Nieuwstraat 64 1671BG Medemblik

Brasserie De Twee Schouwtjes (Keuken: internationaal - 337 meter van de route)

Oosterhaven 27 1671AB Medemblik

Grand Café Hof van Medemblick (Keuken: Onbekend - 34 meter van de route)

Westerhaven 1 1671CH Medemblik

Kota Radja (Keuken: chinees - 131 meter van de route)


De Majesteit (Keuken: Onbekend - 210 meter van de route)


Grand-Eetcafe De Vijfsprong (Keuken: Onbekend - 174 meter van de route)


Casa Egitto (Keuken: steakhouse - 87 meter van de route)

Oudestraat 180 8261CW Kampen

Bij Alex, keuken & bar (Keuken: Onbekend - 114 meter van de route)

IJsselkade 45 8261AE Kampen

De Vier Jaargetijden (Keuken: Onbekend - 19 meter van de route)


The Peppermill (Keuken: Onbekend - 191 meter van de route)


De Stadsherberg (Keuken: regionaal - 61 meter van de route)


t Haasje (Keuken: Onbekend - 283 meter van de route)


De proeftuin (Keuken: Onbekend - 21 meter van de route)

Paktuinen 6-8 1601GD

Het Wapen van Utrecht (Keuken: Onbekend - 37 meter van de route)


La Gondola (Keuken: italiaans - 296 meter van de route)

Langestreek 11 8531HV Lemmer

Watermusic (Keuken: Onbekend - 127 meter van de route)


Schipperscafe 't Ankertje (Keuken: Onbekend - 394 meter van de route)

Dijk 6 1601GJ Enkhuizen

kaaihof (Keuken: regionaal - 195 meter van de route)


de lange muur (Keuken: chinees - 265 meter van de route)


de biezen (Keuken: regionaal - 224 meter van de route)


Greate Pier (Keuken: Onbekend - 208 meter van de route)


Pizzeria Milano (Keuken: pizza - 25 meter van de route)

Nieuwstraat 38 1671BE Medemblik

Centrum (Keuken: Onbekend - 89 meter van de route)

Burgemeester Krijgerplein 12 8531EA Lemmer

La Cucina (Keuken: pizza - 438 meter van de route)

Kortestreek 26 8531JG Lemmer

Brasserie-Restaurant Broekhuizen (Keuken: Onbekend - 125 meter van de route)

Westerstraat 66-68 1601AL Enkhuizen

Lotus (Keuken: chinees - 115 meter van de route)

Westerstraat 95 1601AD Enkhuizen

Grand Café Restaurant Van Bleiswijk (Keuken: Onbekend - 33 meter van de route)

Westerstraat 84-86 1601AL Enkhuizen

Tydloos (Keuken: Onbekend - 156 meter van de route)

Westerstraat 116 1601AM Enkhuizen

De boei (Keuken: Onbekend - 187 meter van de route)

Havenweg 5 1601GA Enkhuizen

De Admiraal (Keuken: Onbekend - 214 meter van de route)

Havenweg 4 1601GA Enkhuizen

Die Drie Haringhe (Keuken: Onbekend - 337 meter van de route)

Dijk 28 1601GJ Enkhuizen

Markerwaard (Keuken: Onbekend - 154 meter van de route)

Dijk 62 1601GK Enkhuizen

Dikke Mik (Keuken: Onbekend - 277 meter van de route)

H J Schimmelstraat 10 1601HS Enkhuizen

Royal Indian Restaurant (Keuken: indonesisch - 430 meter van de route)

Nieuwstraat 15 1601JJ Enkhuizen

Georgio (Keuken: Onbekend - 97 meter van de route)

Torenstraat 13 1601HH Enkhuizen

Bistro - Cafetaria Nooit Gedacht (Keuken: steakhouse - 161 meter van de route)

Westerstraat 51 1601AC Enkhuizen

Yacht Club Lelystad-Haven (Keuken: Onbekend - 120 meter van de route)

Oostvaardersdijk 59e 8244PB Lelystad

Restaurant De Bastaard (Keuken: internationaal - 49 meter van de route)


Happy Garden (Keuken: chinees - 74 meter van de route)


Pizzeria Bella Italia (Keuken: pizza - 78 meter van de route)


Sirtaki (Keuken: grieks - 57 meter van de route)


Efes (Keuken: Onbekend - 142 meter van de route)


Wing On (Keuken: chinees - 494 meter van de route)


Bella Vita (Keuken: pizza - 12 meter van de route)

Melkmarkt 2 1601HC Enkhuizen

De Gouwe Groef (Keuken: Onbekend - 82 meter van de route)


Restaurant Lounge Eighteen (Keuken: Onbekend - 12 meter van de route)


Stationscafe (Keuken: Onbekend - 11 meter van de route)


Brasserie De Brink (Keuken: Onbekend - 109 meter van de route)

De Brink 8 8567JD Oudemirdum

Hotel Restaurant Boschlust (Keuken: Onbekend - 187 meter van de route)

De Brink 3 8567JD Oudemirdum

Strandpaviljoen 't Mirnser Klif (Keuken: Onbekend - 152 meter van de route)

Murnserdyk 46A 8573WP Mirns

Brasserie De eerste rang (Keuken: Onbekend - 65 meter van de route)


Café-restaurant de Prins (Keuken: Onbekend - 22 meter van de route)


It Posthûs (Keuken: Onbekend - 74 meter van de route)


Sluiszicht (Keuken: internationaal - 17 meter van de route)


Prins Maurits (Keuken: internationaal - 37 meter van de route)


't Dijkhuysje (Keuken: Onbekend - 178 meter van de route)


De Welkomst (Keuken: regionaal - 20 meter van de route)

Onderdijk 117 1693CC Wervershoof

Jenny's snackcorner (Keuken: burgers - 53 meter van de route)


Los che (Keuken: argentijns - 123 meter van de route)

Voorstraat 107 8261HR Kampen

Galeria Dondo (Keuken: Onbekend - 165 meter van de route)

Oudestraat 115 8261CJ Kampen

Pizza Nostra (Keuken: pizza - 59 meter van de route)

Voorstraat 119 8261HR Kampen

NJOY (Keuken: Onbekend - 172 meter van de route)

Plantage 16 8261BV Kampen

Holland Pannekoekenhuis (Keuken: regionaal - 107 meter van de route)

Oudestraat 160 8261CZ Kampen

Swagat (Keuken: indonesisch - 83 meter van de route)

Oudestraat 194 8261CW Kampen

Happy Wok (Keuken: chinees - 80 meter van de route)

Oudestraat 198 8261CW Kampen

Da Enzo (Keuken: internationaal - 76 meter van de route)

Oudestraat 206 8261CA Kampen

De Bottermarck (Keuken: Onbekend - 235 meter van de route)

Broederstraat 23 8261GN Kampen

Del Porto (Keuken: italiaans - 62 meter van de route)

Oudestraat 230 8261CA Kampen

De Stadsherberg (Keuken: Onbekend - 68 meter van de route)

IJsselkade 48 8261AE Kampen

Restaurant de Bastaard (Keuken: Onbekend - 19 meter van de route)

IJsselkade 61 8261AH Kampen

Restaurant De Bastaard (Keuken: internationaal - 20 meter van de route)

IJsselkade 62 8261AH Kampen

Het Vegetarisch Restaurant (Keuken: regionaal - 349 meter van de route)

Donaustraat 183 8226LD Lelystad

Dijkhuis (Keuken: pizza - 39 meter van de route)

Dijkweg 390 1619JN Andijk

Locals Grand Café (Keuken: internationaal - 28 meter van de route)

Nieuwstraat 69 1671BC Medemblik

Alanya Döner (Keuken: kebab - 171 meter van de route)

Bagijnhof 11A 1671CC Medemblik

Costas Portugees Restaurant (Keuken: Onbekend - 213 meter van de route)

Oosterhaven 19 1671AA Medemblik

Enjoy Eetcafé (Keuken: Onbekend - 27 meter van de route)

Nieuwstraat 33 1671BA Medemblik

Cafetaria de Steiger (Keuken: Onbekend - 27 meter van de route)

Nieuwstraat 36 1671BE Medemblik

Brasserie No. 14 (Keuken: Onbekend - 304 meter van de route)

Kortestreek 14 8531JG Lemmer

Milano (Keuken: pizza - 12 meter van de route)


De Weide (Keuken: regionaal - 18 meter van de route)


0 (Keuken: Onbekend - 480 meter van de route)


Grand Café Sailor's (Keuken: Onbekend - 389 meter van de route)


On Top Pancakes (Keuken: pannenkoeken - 482 meter van de route)


Tapa Tapa (Keuken: Onbekend - 84 meter van de route)


Eten Drinken 1619 (Keuken: Onbekend - 183 meter van de route)


Restaurant Het Wapen van Medemblik (Keuken: Onbekend - 16 meter van de route)

Oosterhaven 1 1671AA Medemblik

Restaurant Meijer's 2.0 (Keuken: internationaal - 58 meter van de route)

Oosterhaven 3 1671AA Medemblik

Eetcafé Rumours (Keuken: Onbekend - 24 meter van de route)

Nieuwstraat 29 1671BA Medemblik

Feng Sheng (Keuken: chinees - 37 meter van de route)


Lunchroom De Halte (Keuken: Onbekend - 49 meter van de route)


Grillroom (Keuken: Onbekend - 7 meter van de route)


Herberg De Bonte Os (Keuken: steakhouse - 131 meter van de route)

Torenstraat 9 8261BT Kampen

Swagat (Keuken: indonesisch - 83 meter van de route)

Oudestraat 194 8261CW Kampen

Aspendos Kampen (Keuken: kebab - 60 meter van de route)

Oudestraat 173 8261CL Kampen

De Vier jaargetijden (Keuken: regionaal - 19 meter van de route)

IJsselkade 59

Jeruzalem (Keuken: pizza - 96 meter van de route)

166 8261CZ Kampen

Proeflokaal De Stomme van Campen/Hendrick (Keuken: Onbekend - 68 meter van de route)

Oudestraat 218-220 8261CA Kampen

Eetcafé Lange Piet (Keuken: Onbekend - 183 meter van de route)

Lange Streek 2

Pizza Lovers (Keuken: Onbekend - 135 meter van de route)


Restaurant d'Artiest (Keuken: internationaal - 414 meter van de route)

Achtereiland 12A 1671HP Medemblik

Restaurant “Het Kerkje” (Keuken: Onbekend - 29 meter van de route)


Waardeer deze route


14 x gestemd Cijfer: 7.0

Download route

Download GPX bestand zonder aanpassingen

Download route

Wijzig het startpunt

Wil je ergens anders op de route inhaken?

Wijzig de route

Omgekeerde route

De route aan de andere kant beginnen?

Omgekeerde route
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Om een reactie te plaatsen moet je eerst ingelogd zijn.
Login

Fout in de route of beschrijving? Laat het ons weten!

Routes in de buurt

Verrassend mooie rit naar Sint Jansklooster

Een verrassend mooie motorroute naar Sint Jansklooster waarbij je onder andere door het schitterende natuurgebied Weerribben-Wieden rijdt. (Hier hadden wij het genoegen om te mogen genieten van...

Linde Drenthe Favoriet

Om het IJsselmeer

Deze rondrit op de motor gaat om het IJsselmeer

Eefde Gelderland Favoriet

Naar de vuurtoren van Lemmer

Vergeet die titel meteen maar weer. Want via deze motorroute bezoek je weliswaar de vuurtoren van Lemmer, maar ... het is nu niet bepaald een hoogtepunt van deze prachtige tocht.

Zuidwolde Drenthe Favoriet

11 Fonteinen steden rit CH2018

Mooie rit langs de 11 fonteinen in Friesland een route over 210 km. Rit gaat over mooie binnenwegen. Hieronder een overzicht van de 11 fonteinen die je onder weg van deze motorroute...

Dokkum Friesland Favoriet

Dijken en polder

Een heerlijke afwisselende motorroute langs dijken en door de polder in de kop van Overijssel.

IJsselmuiden Overijssel Favoriet

Dagje sturen

Prima motorroute die start in Nieuw-Ballinge, en je naar Lemmer brengt langs de IJselmeerkust en weer terug langs de Friesemeren. Het is een absolute aanrader door de mooie dorpjes en de prachtige...

Nieuw-Balinge Drenthe Favoriet

Over dijkweggetjes om het IJsselmeer

Over mooie dijkweggetjes gaat deze motorroute om het IJsselmeer

Almere Flevoland Favoriet

Knietjes op de grond

Een motorrit door Zuidwest Friesland bestemd voor de snellere en meer sportieve rijder vanwege de bochtige wegen.

Cornwerd Friesland Favoriet

Bollenroute Noordoostpolder

Deze motorroute rijd je het liefst in April en Mei als de bollenvelden in de Noordoostpolder volop in bloei staan. Met een lengte van zo'n 90 kilometer slingert deze route zich via leuke weggetjes...

Creil Flevoland Favoriet

Friese meren 2.0

Al heel lang stond op onze wensenlijst om een toertocht langs de Friese meren te rijden. En met deze motorroute die we zelf hebben uitgezet en gereden is dat wat ons betreft uitstekend gelukt! Van...

Ruinen Drenthe Favoriet

Weer de Weerribben?

Het is niet bepaald onze eerste keer dat we een motorrit maken door de Weerribben. Maar wie kan ons dat kwalijk nemen. Dit Nationale Park van 10.000 hectare groot heeft namelijk zoveel te bieden...

Zuidwolde Drenthe Favoriet

Langs water en door dorpjes

Een leuke motorroute welke door allerlei kleine dropjes loopt en je zoveel mogelijk langs het water laat rijden. Er zitten zowel rustige als snellere stukken in deze route.

Hoogeveen Drenthe Favoriet

Best gewaardeerde motorroutes

Smalle wegen en over bruggen

Via smalle binnenwegen, leuke bruggetjes en langs leuke gehuchtjes rijd je rondom het Lauwersmeer. In Zoutkamp kun je een mooie tussenstop maken. Daar vind je een leuk terras met uitzicht op de haven.

Grijpskerk Groningen Favoriet

Onder de rook van Rotterdam

Dat er veel natuurschoon is, net onder de rook van Rotterdam, ziet men pas bij het rijden van deze route door de Hoeksche Waard. Je rijdt door prachtige landschappen tussen het Haringvliet,...

Oud-Beijerland Zuid-Holland Favoriet

&rotox

Bochtige route

Dalfsen Overijssel Favoriet

Upload jouw route

Heb jij een mooie route gereden of gelopen? Stuur deze dan in.

Nieuwste motorroutes

&rotox

Bochtige route

Dalfsen Overijssel Favoriet

IJsselmeer Markermeer Vissers Dorp Route

IJsselmeer Markermeer route die start van uit de carpool in Zwolle die lang vele vissers dorpjes gaat.

Zwolle Overijssel Favoriet

Rivieren route langs Lek, Nederrijn en Waal (115 k

Verzamelpunt Hajé restaurant Nieuwegein langs de A27. Startpunt route ligt bij Kazemat Vreeswijk-Oost. Langs Tull en het Waal, Wijk bij Duurstede, vlak voor Amerongen met de pont over.

Nieuwegein Utrecht Favoriet

Laatste reacties

8

Afwisselend rondje Mariënberg

door: mieke pesman op 14-9-2021

De wandeling is langer dan 13 km. Ik kwam uit op 15 km. In het begin van de wandeling moet je het spoor over; dit kan en mag daar niet. En de route langs e [...]

8

Buursezandroute ANWB

door: Jan Grefhorst op 21-8-2021

Mooie route, maar gebruik een alternatieve route om het deel boven (noord-west van) de N18 te vermijden. De route is daar niet te volgen door afgesloten o [...]

8

Door het Groene Hart

door: Charlot op 17-8-2021

Voor een leuke auto route door het Groene Hart, kijk op https://www.theloveoftravel.nl/711537_dagje-touren-in-het-groene-hart [...]

8

Rustig toeren door Drenthe

door: Gerrit Veenstra op 12-8-2021

Vandaag de tocht gereden met Mazda MX5, dus niet met motor, die ik enkele jaren geleden aan kant heb gedaan. Wel vind ik de motortochten heel mooi om te do [...]

8

MTB bij Gees

door: Wim Peeters op 4-8-2021

Top route, 4 aug 2021 gefietst met MTB. Heel afwisselend en zeker veel singletracks. Zeker het middelste gedeelte lijken alle singletracks wel aan elkaar g [...]