Over dijkweggetjes om het IJsselmeer

8,1
Over mooie dijkweggetjes gaat deze motorroute om het IJsselmeer

Deze motorroute begint nabij het adres Oostvaardersdijk , 1309 in Almere. Almere behoort tot de gemeente Almere en ligt in de provincie Flevoland. De totale lengte van deze route is 162,74km. en het betreft een rondtrip. Deze route krijgt een gemiddelde waardering van 8.1.
Tijdens deze motorroute zul je te maken krijgen met de volgende wegtypes.
Wegtypes route
19% 100km/u wegen
4% 30km/u wegen
14% 50km/u wegen
38% 60km/u wegen
3% 70km/u wegen
22% 80km/u wegen
Tijdens deze motorroute zul je door de volgende landschapstypes komen.
Gebieden route
11% Bewoond
7% Onbekend
81% Weiland/landbouw
1% Overig gebied
Tijdens deze motorroute zul je door of nabij de volgende 9 natuurgebieden komen.

Markermeer & IJmeer

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan.


Polder Zeevang

Vanwege de bijzondere vogels die hier leven, is polder Zeevang aangewezen als waardevol natuurgebied. In het voorjaar broeden hier vele grutto´s, kieviten, visdiefjes, tureluurs, scholeksters en zomertalingen.


Rijntakken

De Rijntakken is een uitgestrekt natura 2000-gebied in de Nederlandse provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.


Naardermeer

Het Naardermeer is een beschermd natuurgebied aan de noordwestelijke grens van het Gooi. Het Naardermeer is een uniek beschermd natuurgebied en een van de weinige natuurlijke meren van ons land.


IJsselmeer

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van Nederland. Rondom het IJsselmeer bevinden zich prachtige oud-Hollandse dorpjes en stadjes.


Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen is geen gewoon natuurgebied zoals zovele. Het is een moerasgebied waar de dieren rust vinden; een kostbaar goed. Daardoor vindt u hier kwetsbare soorten, zoals de dodaars.


IJmeer

Het IJmeer is een randmeer in Nederland. Het ligt tussen de polder De Nes gemeente Waterland, Pampushaven, de Hollandse Brug en de monding van het IJ bij IJburg, verdeeld over de provincies Noord-Holland en Flevoland.


Noordzeekustzone

Het zandige kustgebied langs de Noordzee bestaat uit kustwateren, ondiepten, enkele zandbanken onder andere Noorderhaaks en de stranden van noordelijk Noord-Holland en de Waddeneilanden.


Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. Dit natuurgebied is een paradijs voor de natuurliefhebber.


Tijdens deze motorroute zul je de volgende 55 bezienswaardigheden tegenkomen.

Almeerderstrand

Het Almeerderstrand (het voormalige Muiderzand) is een groot zandstrand met aanliggende recreatieve grasvelden aan het IJmeer, nabij Almere. Het is gelegen ten westen van de Hollandse Brug op de A6 en....

Toon alle routes waarin Almeerderstrand is opgenomen.
{imageattribution}

Bataviahaven

{imageattribution}

©

Bijlmerweide

De Bijlmerweide is een park in Amsterdam-Zuidoost. Het park is gelegen ten oosten van de laagbouwwijken Kantershof en Geerdinkhof, ten westen van de rivier de Gaasp en het Diemerpark, ten noorden van ....

Toon alle routes waarin Bijlmerweide is opgenomen.
Janericloebe (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amsterdam_Bijlmerweide_001.JPG), „Amsterdam Bijlmerweide 001“, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Brand Dirk Ochsepark

Het Brand Dirk Ochsepark bevindt zich in Amsterdam, hoofdstad en naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland.

Toon alle routes waarin Brand Dirk Ochsepark is opgenomen.
{imageattribution}

©

Centrale Diemen

De Centrale Diemen is een complex van elektriciteitscentrales in de Nederlandse gemeente Diemen. Naast de centrale ligt, aan de Overdiemerweg (ook wel de "Nuon-weg" genoemd), een uitgestrekt transform....

Toon alle routes waarin Centrale Diemen is opgenomen.

©

De Grote Molen

De Grote Molen is een tussen 1603 en 1638 gebouwde poldermolen, die later is voorzien van een vijzel en het water de Zuiderzee inpompte. De molen is een rietgedekte achtkantige molen van het type grondzeiler met een Oudhollands wiekenkruis.

Toon alle routes waarin De Grote Molen is opgenomen.

©

De Karperskuyl

De Karperskuyl is een haven welke zich bevindt in Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin De Karperskuyl is opgenomen.

©

Diemer Vijfhoek

Het PEN-eiland, ook wel de Diemer Vijfhoek genoemd, is een grotendeels kunstmatig schiereiland van 80 hectare in het IJmeer naast de elektriciteitscentrale Diemen in Over-Diemen, het oostelijk deel van de gemeente Diemen.

Toon alle routes waarin Diemer Vijfhoek is opgenomen.

©

Diemer Vijfhoek

Het PEN-eiland, ook wel de Diemer Vijfhoek genoemd, is een grotendeels kunstmatig schiereiland van 80 hectare in het IJmeer naast de elektriciteitscentrale Diemen in Over-Diemen, het oostelijk deel van de gemeente Diemen.

Toon alle routes waarin Diemer Vijfhoek is opgenomen.
Janwillemvanaalst (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem-Diemen-OpenTopo.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

©

Diemerbos

Het Diemerbos is een in de jaren 1990 aangelegd bos in Diemen. Het grenst in het westen aan de Gaasp en de Bijlmerweide, in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal, in het noorden aan Diemen Noord en in het zuiden aan de Gaasperdammerweg.

Toon alle routes waarin Diemerbos is opgenomen.

©

Diemerpark

Het Diemerpark is een stadspark aan de Diemerzeedijk in Amsterdam-Oost, gelegen bij de wijk IJburg. Het in 2004 geopende stadspark was tot 1973 in gebruik als vuilstortplaats en staat in die hoedan....

Toon alle routes waarin Diemerpark is opgenomen.
Debot (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amsterdam_IJburg_20041105.jpg), „Amsterdam IJburg 20041105“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

©

Dwaalpark

Het Dwaalpark is gelegen in Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Dwaalpark is opgenomen.

Ed Pelsterpark

Het Ed Pelsterpark bevindt zich in Amsterdam, hoofdstad en naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland

Toon alle routes waarin Ed Pelsterpark is opgenomen.
{imageattribution}

Fort bij Edam

Het Fort bij Edam is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is gelegen ten noorden van de Edammersluis in de Polder Zeevang bij Edam. Het fort maakt deel uit van het Unesco Werelderfgoed St....

Toon alle routes waarin Fort bij Edam is opgenomen.
{imageattribution}

©

Gaasperpark

Het Gaasperpark is een park in Gaasperdam, stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, aan de noordelijke oever van de Gaasperplas, een kunstmatige recreatieplas, ontstaan door zandwinning ten behoeve van de ophogi....

Toon alle routes waarin Gaasperpark is opgenomen.

©

Gooimeer

Het Gooimeer is een 2670 ha groot randmeer dat ontstond bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland. De zuidelijke oever wordt gevormd door de oude kust van het Gooi bij Naarden en Huizen, aan de voormalige Zuiderzee.

Toon alle routes waarin Gooimeer is opgenomen.
GerardM (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gooimeer.JPG), „Gooimeer“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Grashaven

De Grashaven bevindt zich in Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Grashaven is opgenomen.
{imageattribution}

Groene Hart

Het Groene Hart is een park in Monnickendam, een stad in de gemeente Waterland, gelegen aan de Gouwzee in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Groene Hart is opgenomen.
{imageattribution}

Hemmeland

Het Hemmeland is gelegen in Monnickendam, een stad in de gemeente Waterland, gelegen aan de Gouwzee in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Hemmeland is opgenomen.
{imageattribution}

Hemmeland

De haven Hemmeland is gelegen in Monnickendam, een stad in de gemeente Waterland, gelegen aan de Gouwzee in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Hemmeland is opgenomen.
{imageattribution}

©

Hoeckelingsdam

De Hoeckelingsdam is een 1.6 kilometer lange zanddam in het IJmeer, buitendijks van het Kinselmeer en eindigend bij het Vuurtoreneiland. De dam is tussen 2003 en 2005 opgespoten als natuurcompensatie ....

Toon alle routes waarin Hoeckelingsdam is opgenomen.

Holland Sport Boat Centre

Het Holland Sport Boat Centre bevindt zich in de stad Amsterdam,

Toon alle routes waarin Holland Sport Boat Centre is opgenomen.
{imageattribution}

©

Hoofdtoren

De Hoofdtoren is een van de laatste verdedigingswerken in het Noord-Hollandse Hoorn die bewaard zijn gebleven. De toren is vernoemd naar het Houten Hoofd, die reeds in 1464 gebouwd is, en ontleent ook....

Toon alle routes waarin Hoofdtoren is opgenomen.

IJmeer

Het IJmeer is een randmeer in Nederland. Het ligt tussen de polder De Nes (gemeente Waterland), Pampushaven, de Hollandse Brug en de monding van het IJ bij IJburg, verdeeld over de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Toon alle routes waarin IJmeer is opgenomen.
{imageattribution}

©

IJsselmeer

Het IJsselmeer ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee. De Afsluitdijk werd voltooid op 28 mei 1932 en de officiële naamsverandering vond plaats op 20 september 1932. Het meer werd g....

Toon alle routes waarin IJsselmeer is opgenomen.
Gebruiker:Rudolphous (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enkhuizen_-_IJsselmeer_-_bevroren_-_v3.JPG), „Enkhuizen - IJsselmeer - bevroren - v3“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

©

Jachthaven Durgerdam

Jachthaven Durgerdam bevindt zich in Durgerdam, een dijkdorp in Landelijk Noord, het landelijke deel van het Amsterdamse stadsdeel Noord (in de Nederlandse provincie Noord-Holland).

Toon alle routes waarin Jachthaven Durgerdam is opgenomen.

©

Jachthaven Edam

Jachthaven Edam bevindt zich in Edam, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Samen met Volendam vormt Edam de gemeente Edam-Volendam.

Toon alle routes waarin Jachthaven Edam is opgenomen.

©

Jachthaven Marina Volendam

Jachthaven Marina Volendam bevindt zich in Volendam, een dorp gelegen in de gemeente Edam-Volendam

Toon alle routes waarin Jachthaven Marina Volendam is opgenomen.

©

Kolk

Kolk is gelegen in Broekerhaven. Broekerhaven is een haven en buurtschap in de gemeente Stede Broec, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Kolk is opgenomen.

©

Kustbatterij bij Diemerdam

Het Fort Diemerdam, officieel Kustbatterij bij Diemerdam is een 19e-eeuws militair verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Diemen aan de Di....

Toon alle routes waarin Kustbatterij bij Diemerdam is opgenomen.
Zandcee (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FD_Munitiemagazijn_1889.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

©

Laurenskerk

De Grote of Sint-Laurenskerk is een kerkgebouw aan de Kerkstraat/Nieuwstraat in het centrum van de Noord-Hollandse plaats Weesp. De kerk werd tussen 1429 en 1462 als laatgotische kruiskerk gebouwd, ....

Toon alle routes waarin Laurenskerk is opgenomen.

Marina Resort Uitdam

Marina Resort Uitdam bevindt zich in Uitdam, een plaats in de gemeente Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is ten zuidoosten gelegen van Zuiderwoude en ten zuiden van Marken aan d....

Toon alle routes waarin Marina Resort Uitdam is opgenomen.
{imageattribution}

Markermeer

Het Markermeer is een meer in Nederland, gelegen tussen Noord-Holland en Flevoland. Aan de noordoostelijke zijde grenst het aan het IJsselmeer, waarvan het eigenlijk het zuidwestelijk compartiment vor....

Toon alle routes waarin Markermeer is opgenomen.
{imageattribution}

Muntpark

Het Muntpark bevindt zich in Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Muntpark is opgenomen.
{imageattribution}

Nassaupark

Het Nassaupark ligt in Bovenkarspel, een dorp in de gemeente Stede Broec, in de regio West-Friesland, in de provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Nassaupark is opgenomen.
{imageattribution}

©

Natuurpark De Broeckgouw

Natuurpark De Broeckgouw bevindt zich in Edam, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Samen met Volendam vormt Edam de gemeente Edam-Volendam.

Toon alle routes waarin Natuurpark De Broeckgouw is opgenomen.

©

Noorderplantsoen

Het Noorderplantsoen is gelegen in Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Noorderplantsoen is opgenomen.

Oosterkerk

De Oosterkerk of Sint-Antoniuskerk in Hoorn is een kerk, gebouwd in gotische stijl, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1450, terwijl het huidige bouwwerk dateert van 1616. Oorspronkelijk was het een ....

Toon alle routes waarin Oosterkerk is opgenomen.
{imageattribution}

Pampushaven

Pampushaven is een haven gelegen in Almere-Pampus, een nieuw stadsdeel in de gemeente Almere. Almere Pampus ontleent zijn naam aan het eiland Pampus. Het zou moeten liggen in het uiterste westen van de Flevopolder.

Toon alle routes waarin Pampushaven is opgenomen.
{imageattribution}

Penbos

Het Penbos bevindt zich in Diemen en het is een klein bos dat voornamelijk bestaat uit Elzen en gelegen is in een moerasgebied. Het ligt vlakbij het industrieterrein de Sniep. Diemen is een plaats en ....

Toon alle routes waarin Penbos is opgenomen.
{imageattribution}

Polder De Oosterkoog

Polder De Oosterkoog bevindt zich in Etersheim, een gehucht in de Noord-Hollandse gemeente Edam-Volendam. Etersheim is tegenwoordig een onderdeel van het nabijgelegen dorp Oosthuizen.

Toon alle routes waarin Polder De Oosterkoog is opgenomen.
{imageattribution}

Proefeilandpark

Het Proefeilandpark bevindt zich op het Steigereiland Steigereiland is vanaf het centrum van Amsterdam gezien het eerste eiland van IJburg. Het Steigereiland bestaat uit drie buurten, de Noordbuurt, d....

Toon alle routes waarin Proefeilandpark is opgenomen.
{imageattribution}

©

Steigerpark

Het Steigerpark bevindt zich in IJburg, een woonwijk in het oosten van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Kenmerkend aan de in het IJmeer gelegen wijk is dat deze op ku....

Toon alle routes waarin Steigerpark is opgenomen.

©

Theo van Goghpark

Het Theo van Goghpark is een stadspark in de Amsterdamse wijk IJburg. Het park is in 2007 en 2008 ingericht. Het park ligt op het Haveneiland-Oost ten zuiden van de Pampuslaan bij de standplaats van tramlijn 26 (IJtram).

Toon alle routes waarin Theo van Goghpark is opgenomen.
Marion Golsteijn (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Familiebeeld.jpg), „Familiebeeld“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

©

Torenfort aan de Ossenmarkt

Het Torenfort aan de Ossenmarkt is een torenfort in Weesp in de provincie Noord-Holland. Het fort aan de oostkant van de vestingstad Weesp werd in 1861 voltooid en maakte met Weesp deel uit van de Ni....

Toon alle routes waarin Torenfort aan de Ossenmarkt is opgenomen.

©

Trintelhaven

De Trintelhaven is een vluchthaven aan de Houtribdijk aan de kant van het IJsselmeer. Het ligt ongeveer halverwege de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Er is een restaurant, en een zendmast van NOVEC B.V.

Toon alle routes waarin Trintelhaven is opgenomen.

©

Vluchthaven

De Vluchthaven ligt in Hoorn en wordt gëexploiteerd door Watersportvereniging Hoorn, een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Toon alle routes waarin Vluchthaven is opgenomen.

Vluchthaven Wijdenes

Vluchthaven Wijdenes ligt in Wijdenes, een dorp in de gemeente Drechterland, gelegen tussen Hoorn en Enkhuizen aan de Markermeerdijk, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De naam van de haven i....

Toon alle routes waarin Vluchthaven Wijdenes is opgenomen.
{imageattribution}

Waterland

Waterland Monnickendam is een jachthaven in Monnickendam. Monnickendam is een stad in de gemeente Waterland, gelegen aan de Gouwzee in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De Gouwzee is het water tussen het vasteland van Waterland en Marken

Toon alle routes waarin Waterland is opgenomen.
{imageattribution}

Watersportcentrum de Zeilhoek

Watersportcentrum De Zeilhoek bevindt zich aan de Gouwzee in Katwoude. De Gouwzee is het water tussen het vasteland van Waterland en Marken, een voormalig eiland, thans schiereiland, dat sinds 1957 d....

Toon alle routes waarin Watersportcentrum de Zeilhoek is opgenomen.
{imageattribution}

Wim Verstappenplantsoen

Het Wim Verstappenplantsoen ligt in Amsterdam. Wim Verstappen was een Nederlands film- en televisieregisseur, filmproducent en scenarioschrijver.

Toon alle routes waarin Wim Verstappenplantsoen is opgenomen.
{imageattribution}

©

WSV Durgerdam

Watersportvereniging Durgerdam is een haven in het dorp Durgerdam. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Tussen 1818 en 1921 maakte het deel uit van de gemeente Ransdorp, totdat die opging in de gemeente Amsterdam.

Toon alle routes waarin WSV Durgerdam is opgenomen.

©

WV IJburg

WV (Watersportvereniging ) IJburg is een haven gevestigd in Amsterdam.

Toon alle routes waarin WV IJburg is opgenomen.

Zeeburgereiland

Het Zeeburgereiland is een driehoekig eiland aan de oostkant van Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het ligt tussen de Oranjesluizen en de Diemerzeedijk en wordt aan de oostzijde begrensd door het Buiten IJ.

Toon alle routes waarin Zeeburgereiland is opgenomen.
{imageattribution}

©

Zuidpoldermolen

De Zuidpoldermolen is een rietgedekte achtkante binnenkruier poldermolen in Edam. De molen is waarschijnlijk in 1670 gebouwd om de Zuidpolder te bemalen op de Schermerboezem. Tussen 1864 en 1894 is d....

Toon alle routes waarin Zuidpoldermolen is opgenomen.

Tijdens deze motorroute kun je genieten van een versnapering bij de volgende 66 horecagelegenheden.

Maxim's (Keuken: Onbekend - 228 meter van de route)


Sweet Dreams (Keuken: Onbekend - 181 meter van de route)


Bar en Boos (Keuken: Onbekend - 49 meter van de route)


Bella Italia (Keuken: italiaans - 198 meter van de route)

Roode Steen 12 1621CV Hoorn

't Luifeltje (Keuken: Onbekend - 194 meter van de route)

Roode Steen 11 1621CV Hoorn

Ridderikhoff (Keuken: Onbekend - 188 meter van de route)

Roode Steen 9 1621CV Hoorn

d’Oude Waegh (Keuken: Onbekend - 186 meter van de route)

Roode Steen 8 1621CV Hoorn

Les Paul (Keuken: Onbekend - 193 meter van de route)


Bommels (Keuken: Onbekend - 167 meter van de route)


Giorgos (Keuken: Onbekend - 305 meter van de route)


La Marquise (Keuken: Onbekend - 296 meter van de route)


IJssalon de Mient (Keuken: Onbekend - 321 meter van de route)


Azië (Keuken: chinees - 352 meter van de route)


Luna Rossa (Keuken: italiaans - 109 meter van de route)

Roode Steen 3 1621CV Hoorn

Nieuw Hoorn (Keuken: Onbekend - 127 meter van de route)

Roode Steen 13C 1621CV Hoorn

Dinner&Co (Keuken: internationaal - 112 meter van de route)

Roode Steen 2 1621CV Hoorn

Duvels (Keuken: frans - 157 meter van de route)

Roode Steen 7 1621CV Hoorn

De Hoofdtoren (Keuken: frans - 356 meter van de route)

Hoofd 2 1621AM Hoorn

Mirror Paviljoen (Keuken: Onbekend - 94 meter van de route)


Jade City (Keuken: Onbekend - 144 meter van de route)


NAP amsterdam (Keuken: internationaal - 285 meter van de route)


DOK48 (Keuken: Onbekend - 260 meter van de route)

Krijn Taconiskade 328 1087HW Amsterdam

Landmarkt Restaurant (Keuken: Onbekend - 128 meter van de route)


De Keizerskroon (Keuken: Onbekend - 89 meter van de route)


Castrique (Keuken: Onbekend - 375 meter van de route)

Achteromdwarsstraat 4

Yacht Club Lelystad-Haven (Keuken: Onbekend - 125 meter van de route)

Oostvaardersdijk 59e 8244PB Lelystad

Blok 4 (Keuken: internationaal - 40 meter van de route)

IJburglaan 500

Any Dale (Keuken: Onbekend - 352 meter van de route)


Boerderij Langerlust ('t Koetshuis) (Keuken: Onbekend - 96 meter van de route)

Provincialeweg 24 1108 AB Amsterdam

't Dijkhuysje (Keuken: Onbekend - 179 meter van de route)


De Kroon (Keuken: Onbekend - 256 meter van de route)


Paviljoen Puur (Keuken: Onbekend - 319 meter van de route)

Overdiemerweg 37A 1111PP Diemen

Bloem op IJburg (Keuken: italiaans - 54 meter van de route)

IJburglaan 1289 1087GJ Amsterdam

Mchi (Keuken: aziatisch - 57 meter van de route)

IJburglaan 1295 1087JJ Amsterdam

Family (Keuken: Onbekend - 53 meter van de route)

IJburglaan 1363 1087JJ Amsterdam

Merza (Keuken: turks - 60 meter van de route)

IJburglaan 1491 1087KM Amsterdam

De Keuken van Tante Til (Keuken: Onbekend - 60 meter van de route)

IJburglaan 1501 1087KM Amsterdam

Krijn (Keuken: pannenkoeken - 278 meter van de route)

Krijn Taconiskade 406 1087HW Amsterdam

Oriental Restaurant Gouden Kom (Keuken: Onbekend - 84 meter van de route)

Daguerrestraat 51 1087BR Amsterdam

Bagles & Beans (Keuken: Onbekend - 53 meter van de route)

IJburglaan 567 1087BS Amsterdam

KoH (Keuken: thais - 54 meter van de route)

IJburglaan 725 1087BS Amsterdam

Il Sogno (Keuken: italiaans - 57 meter van de route)

IJburglaan 905 1087EN Amsterdam

Pizzeria Dolce Vita (Keuken: Onbekend - 479 meter van de route)

Zeestraat 13 1131ZD Volendam

AMVO De Gastheer van Volendam (Keuken: Onbekend - 23 meter van de route)

Julianaweg 106 1131DJ Volendam

Tong Ah (Keuken: aziatisch - 68 meter van de route)

Gooilandseweg 3 1381HR Weesp

De Gelagkamer van Weesp (Keuken: Onbekend - 359 meter van de route)

Slijkstraat 12

Grill Bar De Mazzel (Keuken: turks - 351 meter van de route)

Slijkstraat 34 Weesp

Eeterij de Schalkse (Keuken: Onbekend - 98 meter van de route)

Ossenmarkt 12a 1381LX Weesp

Grieks Restaurant Niki (Keuken: grieks - 278 meter van de route)

Hoogstraat 17 1381VS Weesp

Meyers CuliCafé (Keuken: frans - 48 meter van de route)

Nieuwstad 84 1381CD Weesp

't Heertje (Keuken: Onbekend - 500 meter van de route)

Herengracht 22 1382AG Weesp

Passata (Keuken: italiaans - 295 meter van de route)

Nieuwstad 22 1381CC Weesp

Pizzeria La Base (Keuken: pizza - 253 meter van de route)

Nieuwstad 30 1381CC Weesp

Vity's Winebar (Keuken: Onbekend - 240 meter van de route)

Nieuwstad 32 1381CC Weesp

Café-Diner 't Weesperplein (Keuken: regionaal - 352 meter van de route)

Slijkstraat 43 1381AZ Weesp

La Ruelle (Keuken: frans - 377 meter van de route)

Slijkstraat 53 1381AZ Weesp

Bloom Kitchen Bar (Keuken: internationaal - 414 meter van de route)

Achteromstraat 6 1381AV Weesp

Ristorante Italiano Selene Pizzeria (Keuken: pizza - 361 meter van de route)

Slijkstraat 10

Eetcafé de Zeilhoek (Keuken: Onbekend - 86 meter van de route)

Hoogedijk 7 Katwoude

De Oude School (Keuken: Onbekend - 305 meter van de route)


0 (Keuken: Onbekend - 479 meter van de route)


Grand Café Sailor's (Keuken: Onbekend - 387 meter van de route)


On Top Pancakes (Keuken: pannenkoeken - 480 meter van de route)


Paviljoen Smit Bokkum (Keuken: Onbekend - 380 meter van de route)

Slobbeland 19 1131AA

Friends 'n Bites (Keuken: Onbekend - 215 meter van de route)


Eetcafé De Buren (Keuken: Onbekend - 147 meter van de route)

Peperstraat 31 1611CM Bovenkarspel

Waardeer deze route


35 x gestemd Cijfer: 8.1

Download route

Download GPX bestand zonder aanpassingen

Download route

Wijzig het startpunt

Wil je ergens anders op de route inhaken?

Wijzig de route

Omgekeerde route

De route aan de andere kant beginnen?

Omgekeerde route
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Om een reactie te plaatsen moet je eerst ingelogd zijn.
Login

Fout in de route of beschrijving? Laat het ons weten!

Routes in de buurt

Om het IJsselmeer

Deze rondrit op de motor gaat om het IJsselmeer

Eefde Gelderland Favoriet

IJsselmeer Markermeer Vissers Dorp Route

IJsselmeer Markermeer route die start van uit de carpool in Zwolle die lang vele vissers dorpjes gaat.

Zwolle Overijssel Favoriet

Om Mijdrecht

Amsterdam Rijnkanaal - Mijdrecht

Diemen Noord-Holland Favoriet

Mooie Gooi-en Vechtstreek

Een buitengewoon mooie route door het Gooi-en Vechtgebied die start in Huizen. Via Naarden-Vesting rijd je langs het Naardermeer en dor het het oude Weesp, langs het riviertje Het Gein en daarna...

Huizen Noord-Holland Favoriet

Aanrader om Muiden

Ruim 200 kilometer motorpret over mooie weggetjes en door prachtig natuurgebied. Een echte aanrader.

Den Haag Zuid-Holland Favoriet

Rondom het Markermeer

Vanaf de La Place naast de A4 bij Zoeterwoude gaat deze motorroute via de bollenstreek naar de sluizen bij IJmuiden. Vanaf daar gaat het naar Alkmaar en vervolgens via diverse leuke dorpjes bij...

Zoeterwoude Zuid-Holland Favoriet

Over de dijk

Genieten van de enorme vergezichten als je bovenop de dijk rijdt, dat is iets wat zeker gaat lukken met deze motorroute

Schellinkhout Noord-Holland Favoriet

Toeren in Noord-Holland

Een mooi motorroute via kleine weggetjes langs een flink aantal hoogtepunten in het Zuid Oostelijk deel van Noord Holland. Je vertrekt bij MC Donald in Amsterdam Noord en eindigt in de haven van...

Amsterdam Noord-Holland Favoriet

1000km toeren

Deze drie-daagse motortocht van ruim 1.000 kilometer is voor de echte liefhebber. Vanuit het Brabantste Oisterwijk rijd je de eerste dag gedeeltelijk binnendoor door de provincies Utrecht, Zuid-...

Gaast Friesland Favoriet

Veenweidelandschap

Een kronkelroute door het veenweidelandschap van Waterland. Met zijn deels nog brakke plassengebieden waarin vele grassen en bloemen gedijen die kenmerkend zijn voor brakveengebieden.

Amsterdam Noord-Holland Favoriet

De kop van Noord-Holland

Rondrit met de motor door de kop van Noord-Holland

Zuidoostbeemster Noord-Holland Favoriet

Bos en polder om Utrecht

Een gevarieerde motorroute door bosrijke gebieden afgewisseld met polderlandschap. Deze rondrit begint en eindigt bij het BP tankstation in Lunetten en kost je ongeveer 8 uurtjes als je het lekker...

Utrecht Utrecht Favoriet

Best gewaardeerde motorroutes

Onder de rook van Rotterdam

Dat er veel natuurschoon is, net onder de rook van Rotterdam, ziet men pas bij het rijden van deze route door de Hoeksche Waard. Je rijdt door prachtige landschappen tussen het Haringvliet,...

Oud-Beijerland Zuid-Holland Favoriet

Enkeltje Amstelveen - Uithoorn

Deze motorroute gaat vanaf Oude Kerk aan de Amstel, langs Nes aan de Amstel zo naar Uithoorn

Amstelveen Noord-Holland Favoriet

Smalle wegen en over bruggen

Via smalle binnenwegen, leuke bruggetjes en langs leuke gehuchtjes rijd je rondom het Lauwersmeer. In Zoutkamp kun je een mooie tussenstop maken. Daar vind je een leuk terras met uitzicht op de haven.

Grijpskerk Groningen Favoriet

Upload jouw route

Heb jij een mooie route gereden of gelopen? Stuur deze dan in.

Nieuwste motorroutes

&rotox

Bochtige route

Dalfsen Overijssel Favoriet

IJsselmeer Markermeer Vissers Dorp Route

IJsselmeer Markermeer route die start van uit de carpool in Zwolle die lang vele vissers dorpjes gaat.

Zwolle Overijssel Favoriet

Rivieren route langs Lek, Nederrijn en Waal (115 k

Verzamelpunt Hajé restaurant Nieuwegein langs de A27. Startpunt route ligt bij Kazemat Vreeswijk-Oost. Langs Tull en het Waal, Wijk bij Duurstede, vlak voor Amerongen met de pont over.

Nieuwegein Utrecht Favoriet

Laatste reacties

8

Bordjes Rondje Eindhoven

door: ans op 22-8-2022

Vandaag 22/8 getracht deze route te fietsen. Echter zijn er zoveel bordjes weg of slecht zichtbaar dat we ‘t hebben opgegeven.. Niet te doen! [...]

8

Heuvels van Salland

door: corecass op 18-6-2022

Mooie route aan te raden dit niet in het weekend in de middag te doen, ivb met de Sallandse Heuvelrug. Deze is dan erg druk Nieuwe Twentseweg zit een camp [...]

7

MTB over de Lutterse bergen

door: Jan op 18-4-2022

Dit is een gravelbike route. Heeft niets met mtb te maken. De 5% bospaden die er in zitten zijn vrijgesteld voor voetgangers. Hopen dus dat je de boswachte [...]

9

Cultuurhistorische fietsroute door De Wieden

door: Niek op 7-2-2022

Schitterend! [...]

8

Afwisselend rondje Mariënberg

door: mieke pesman op 14-9-2021

De wandeling is langer dan 13 km. Ik kwam uit op 15 km. In het begin van de wandeling moet je het spoor over; dit kan en mag daar niet. En de route langs e [...]